Tėveliai, šeštadienis, vasario 22 d

Į žinios 0 komentarų

Stačiatikybėje yra specialiai skirtos dienos, skirtos lankyti kapines ir prisiminti mirusiuosius. Kadangi jų yra tik keletas, juos reikia atidžiai stebėti ir nepraleisti.

Keli tėvų šeštadieniai patenka į gavėnią. Dažnai atsitinka taip, kad tėvų šeštadieniai sutampa su atitinkamomis šventėmis, todėl atminimo šeštadienį galima nukelti.

Kitas tėvų šeštadienis yra 2020 m. vasario 22 d., likus 8 dienoms iki 2020 m. Gavėnios pradžios. 

Pasaulietiškų tėvų šeštadienis dar vadinamas mažuoju karnavalu.

Didžiosios gavėnios tėvų dienos

Tėvų diena patenka į 2, 3 ir 4 gavėnios šeštadienius. 2020 metais jos patenka į kovo 14, 21 ir 28 d. Šiomis dienomis tikintieji turi galimybę uždegti žvakutes, užsisakyti 40 dienų maldą, dalyvauti liturgijoje.

RELATED ARTICLES