odcisk

Identyfikacja dostawcy prawnego:

Diveevo OÜ
to reprezentuje d. tj. Dyrektor Zarządzający Arina Mirko

Meeliku 21/3-106
13915 Tallin
Estonia

Telefon: 015678514309
E-mail: shop@diveevo.de
NIP: DE330620350

Numer rejestracyjny 14981898

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem 
https://ec.europa.eu/odr.

jesteśmy od 27.04.2021 Członek inicjatywy „FairCommerce”.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem 
www.fair-commerce.de.