Biblia

€29,95
w magazynie przed Sprzedaż Wyprzedane

ISBN:978-5-85524-028-3 Wydawca / Verlag:Rosyjskie Towarzystwo Biblijne Rok wydania /Data publikacji:2020  Liczba stron / Seiten:1346 Wiążący:Solidny Rozmiar / Grubość:18,00 x 24,00 cm.   Publikacja zawiera księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu...

american expressapple paygoogle paymasterpaypalvisa
SKU: 4745090663457
Beschreibung


 • ISBN:978-5-85524-028-3
 • Wydawca / Verlag:Rosyjskie Towarzystwo Biblijne
 • Rok wydania /
  Data publikacji:
  2020
   
 • Liczba stron / Seiten:1346
 • Wiążący:Solidny
 • Rozmiar / Grubość:18,00 x 24,00 cm.

 

Publikacja zawiera księgi Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w języku rosyjskim. Będzie dobrym prezentem.
Pismo Święte w tłumaczeniu synodalnym. Niekanoniczne księgi Starego Testamentu są umieszczane oddzielnie przed księgami Nowego Testamentu. Podział tekstu na rozdziały uzupełnia podział na fragmenty semantyczne z podtytułami. Indeks paralelnych, informacje o księgach niekanonicznych, indeksy Starego Testamentu, Ewangelii i czytań kościelnych apostolskich. Kolorowe mapy geograficzne.
Z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Moskwy i Wszechruskiego Aleksego II.

Treść:

KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU

Pięcioksiąg Mojżesza Skrót
Geneza – Geneza
Exodus – Exodus
Kapłańska - Lew
Liczby - Liczby
Powtórzonego Prawa – Powt

Książki historyczne
Księga Jozuego - Jozue
Księga Sędziów Izraela - Wyrok
Księga Rut - Rut
Pierwsza Księga Królewska - 1 Królewska
2 Samuela - 2 Królewska
1 królowie - 1 królowie
4. Księga Królewska - 2 Królewska
Pierwsza księga Paralipomenon, czyli Kronika - 1 par
Druga księga Paralipomenon, czyli Kronika - 2 par
Pierwsza księga Ezdrasza - 1 Ezdrasz
Księga Nehemiasza - Nehemiasz
Księga Estery – Est

Książki pouczające
Księga Hioba - Hiob
Psalmy – Ps
Księga Przysłów Salomona - Przysłów
Księga Koheleta lub Kaznodzieja - Kaznodziei
Księga Pieśni nad Pieśniami - Pieśni

Księgi prorocze
Księga Izajasza - Izajasz
Księga proroka Jeremiasza - Jer
Lamentacje Jeremiasza - Lamentacje
Ezechiel – Ezechiel
Księga Daniela - Dan
Księga proroka Ozeasza - Oz
Księga proroka Joela - Joel
Księga proroka Amosa - Am
Księga proroka Abdiasza - Avd
Księga proroka Jonasza - Jonasz
Księga proroka Micheasza - Mich
Księga Proroka Nauma - Naum
Księga proroka Habakuka - Habv
Księga proroka Sofoniasza - Sof
Księga proroka Aggeusza - Hagg - 2
Księga Zachariasza - Zach
Księga proroka Malachiasza - Mal

Księgi niekanoniczne
Druga księga Ezdrasza - 2 Ezdrasza
Księga Tobiasza - Tow
Księga Judyty - Jeśli
Księga Mądrości Salomona - Prem
Księga mądrości do Jezusa, syna Syracha - Sir
List Jeremiasza - Post Jeremiasza
Księga proroka Barucha - Var
Pierwsza Księga Machabejska - 1 Macc
Druga Księga Machabejska - 2 Macc
Trzecia Księga Machabejska - 3 Macc
Trzecia Księga Ezdrasza - 3 Księga Ezdrasza

KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU

Ewangelia Mateusza - Mateusz
Ewangelia Marka – Mk
Ewangelia Łukasza - Łukasz
Ewangelia Jana - Jan

Dzieje Apostolskie - Dzieje Apostolskie

Orędzia katedralne
List Jakuba - Jakub
Pierwszy List Piotra - 1 Piotra
2 Piotra - 2 Piotra
Pierwszy List Jana - 1 Jn
Drugi List Jana - 2 Jn
3 Jana - 3 Jana
List Judy - Juda

Listy Apostoła Pawła
List do Rzymian - Rzym
Pierwszy List do Koryntian - 1 Koryntian
Drugi List do Koryntian - 2 Koryntian
List do Galatów - Galatów
List do Efezjan – Ef
Filipian — Filip
List do Kolosan – kol
Pierwszy List do Tesaloniczan - 1 Tes
2 Tesaloniczan - 2 Tes
Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tymoteusza
2 Tymoteusza - 2 Tymoteusza
List do Tytusa - Tytus
List do Filemona – Phm
List do Hebrajczyków – Hebr

Objawienie Jana Ewangelisty - Objawienie

Aplikacje – 1307-1337

Rezensionen

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)